Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) informujemy,o zasadach przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM NIERUCHOMOŚCI ARTUR

GOŁĘBIOWSKI w Kętrzynie Pl.J.M.Piłsudskiego3/1B (zwana dalej „Administratorem”), z którym kontakt możliwy jest pod tym adresem oraz numerem telefonu 888 758 447. Aktualny kontakt z Administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.artur-nieruchomosci.pl

2. Administrator przetwarza Pani/Pana danych osobowe legalnie.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zlecenia pośrednictwa w sprzedaży, najmu, bądź nabycia nieruchomości.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie jednej lub kilku z poniższych podstaw

- Pana / Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, wskazana w Art.6 ust.1 lit.a) RODO, lub

- wymogów kontraktowych, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy zlecenia, wskazane w Art. 6 ust.1 lit.b) RODO, lub

- uzasadnione wymogi Administratora - tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - wskazane w Art.6 ust. 1 lit.f) RODO.

5. Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez:

- czas trwania umowy zlecenia, bądź

- okres sześciu lat od wystawienia imiennych dokumentów rachunkowych, bądź

- okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowania danymi.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty, tj. dostawców usług księgowych, informatycznych.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy przez Administratora. W

przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy zlecenia.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

WYRAŻAM ZGODĘ …………………………………………………..

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem